دستور which

از این دستور برای نمایش کامل مسیر یک کامند استفاده میشه. مثلا برای اینکه بدونیم دستور ls از کجا داره اجرا میشه:

which ls

خروجی دستور بالا این خواهد بود:

/usr/bin/ls

دانلود با دستور aria2c

اگه aria2 رو نصب داشته باشید، با استفاده از دستور زیر میتونید فایل دانلود کنید

در این مثال لیستی از لینکها رو در فایل ~/dl.txt  میذاریم و مقصد دانلود رو هم مثلا  ~/Downloads/  تعیین میکنیم

aria2c -c -x16 -s16 -j4 -k 1m -m10 --retry-wait=30 -i ~/dl.txt -d ~/Downloads/

ارسال خروجی دستور به کلیپ بورد

خیلی وقت ها لازم میشه خروجی یک دستوری رو در کلیپ بورد کپی کنیم. به راحتی با xclip این کار امکان بپذیره. مثلا در دستور زیر خروجی cat file.txt به کلیپ بورد فرستاده خواهد شد

cat file.txt | xclip -sel clip

دستور fallocate

با استفاده از دستور زیر هم مشابه دستور dd در پست قبلی، میتونید یه فایل با حجم دلخواه بسازید.

fallocate -l 10MB file.txt

برای تعیین حجم فایل هم میتونید از این متغیرها استفاده کنید:

|  KB | KiB or K |
| ---:| -------- |
| MB | MiB or M |
| GB | GiB or G |
| TB | TiB or T |
| PB | PiB or P |
| ZB | ZiB or Z |
| YB | YiB or Y |

دستور dd

با استفاده از دستور زیر میتونید یه فایل فلش بوتیبل درست کنید

تو این دستور if برای معرفی iso استفاده میشه و بخش of برای معرفی فلش مموری کمک میگیریم و برای اینکه متوجه بشیم اسم استوریجی که میخواهیم بوتیبل کنیم چی هست از دستور lsblk استفاده میشه. 

sudo dd bs=4M if=archlinux.iso of=/dev/sdX status=progress && sync

ممکنه به دلیلی نیاز به ساخت فایل با حجم دلخواه داشته باشید. مثلا برای تست سرعت هارد یا پیوست ایمیل و .... میتونید از دستور dd چیزی مشابه با الگوی زیر استفاده کنید:

dd if=/dev/zero of=/logvol001/1GB bs=1M  count=10
Cover Image

تنظیم زمان به صورت دستی

اگه زمان سیستم بهم ریخت و میخواستید از ترمینال اون رو به صورت دستی تنظیم کنید میتونید از دستور زیر استفاده کنید

date -s "8 SEP 1992 23:00:00"
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس