راحت تر کردن samba

محسن 15 سپتامبر 2023 زمان خواندن: ~1 دقیقه

سلام من برای اینکه فایلی رو بین دستگاه ای انتقال بدم از samba استفاده می‌کنم ولی من دوست ندارم همیشه روشن باشه و هر موقعه نیاز بهش هست روشنش می‌کنم بخاطر همین اینو نوشتم تا راحتر بتونم اینکار رو بکنم.

برای دیدن اسکریپت ادامه مطلب رو ببینید...

#!/bin/bash
# twitter.com/m0sen70
while [ "1" == "1" ];do
sleep 1
case "$(systemctl status smbd.socket | grep 'active')" in
*dead*)
echo "Share Status: (OFF)"
read -r -p "Active Share? [y/N] " active
case $active in
  [yY][eE][sS]|[yY]) 
      systemctl start smbd.socket
      ;;
  *)
      exit 0
      ;;
esac
;;
*listening*)
echo "Share Status: (ON)"
read -r -p "Stop Share? [y/N] " stop
case $stop in
  [yY][eE][sS]|[yY]) 
  systemctl stop smbd.socket
      ;;
  *)
      exit 0 
      ;;
esac
;;
esac
done

اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند!
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس