دستور fallocate

رضا شکری 24 سپتامبر 2023 زمان خواندن: ~1 دقیقه

با استفاده از دستور زیر هم مشابه دستور dd در پست قبلی، میتونید یه فایل با حجم دلخواه بسازید.

fallocate -l 10MB file.txt

برای تعیین حجم فایل هم میتونید از این متغیرها استفاده کنید:

|  KB | KiB or K |
| ---:| -------- |
| MB | MiB or M |
| GB | GiB or G |
| TB | TiB or T |
| PB | PiB or P |
| ZB | ZiB or Z |
| YB | YiB or Y |

اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند!
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس