اسکریپتی برای مدیریت فیلم های دانلود شده

امین 17 سپتامبر 2023 زمان خواندن: ~1 دقیقه

اگه شما هم فیلم زیاد دانلود میکنید و فرصت مرتب کردن فیلم هاتون رو ندارین,این اسکریپت به دردتون میخوره.

#!/bin/bash  
IFS=$'\n' clear files=`ls *mkv` for i in $files; do folders=$( echo "$i" | tr '.' ' ' ) echo "$folders" mkdir -p "$folders" mv "$i" "$folders" done

این اسکریپت رو کیا حامدی عزیز نوشته.به سایتش سر بزنید :)

اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند!
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس