اسکریپتی برای تبدیل فایلهای flv به mp4

علیرضا 17 سپتامبر 2023 زمان خواندن: ~1 دقیقه

یکی از دوستان درخواست اسکریپتی برای ffmpeg داشت که بتونه فایل های flv رو به صورت گروهی به mp4 تبدیل بکنه.ما این اسکریپت رو براش نوشتیم و خوشبختانه به دردشون خورد.

گفتم اینجا هم بزارم شاید به کار بقیه دوستان هم بیاد.این اسکریپت رو با فایل هایی که میخواید تبدیل کنید در یک پوشه قرار بدید و بعد اسکریپت رو اجرا کنید.

موفق باشید :)

#!/bin/bash
IFS=$'\n'
clear
blue=`tput setaf 4`
pink=`tput setaf 5`
if ! [ -d "converted_videos" ];then
  mkdir converted_videos
  echo "${blue}converted_videos directory created."
fi
flv_videos=`ls *.flv 2>/dev/null`
if [ -z "$flv_videos" ];then
  echo "${pink}there is no '.flv' file for convert."
fi
for i in $flv_videos;do
  file_name=`echo $i | sed -r 's/.flv//g'`    
  ffmpeg -i $i converted_videos/$file_name.mp4 > /dev/null 2>&1 
  echo "${pink}$i${blue} converted to ${pink}$file_name.mp4${blue} and saved in ${pink}$PWD/converted_videos"
done
tput sgr0

اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند!
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس