ارسال خروجی دستور به کلیپ بورد

رضا شکری 24 سپتامبر 2023 زمان خواندن: ~1 دقیقه

خیلی وقت ها لازم میشه خروجی یک دستوری رو در کلیپ بورد کپی کنیم. به راحتی با xclip این کار امکان بپذیره. مثلا در دستور زیر خروجی cat file.txt به کلیپ بورد فرستاده خواهد شد

cat file.txt | xclip -sel clip

mmd
نوشته mmd در مورخه 13 اکتبر 2023

از wl-copy هم میشه استفاده کرد. البته درصورت نصب
حاصل سر و کله زدن های من با لینوکس