لینوکس و من

ادیتور زیرنویس

من برای ویرایش زیرنویس فیلم ها از برنامه Gaupol استفاده میکنم خوبیش اینه که میتونید زیرنویس رو از utf8 به cp1256 هم ببرید دلیل اینکارم هم بخاطر اینه تلوزیون ما زیرنویس cp1256 رو قبول میکنه متاسفانه!
خوب برای نصب هم از زیر
 sudo pacman -S gaupol enca librcc translate-toolkit python2-chardet

بعد نصب برنامه رو باز کنید به Edit > Preferences روی + کلیک کنید و Unicode (UTF8) و Arabic (WINDOWS -1256) رو اضافه کنید...........

دسته:

نرم افزار

کلیدواژه:

srt

زیرنویس

نظرات  (۱)

عالی