لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

استخراج ایمیل از یک فایل متنی

یک فایل متنی داریم. آت و آشغال زیاد داره. اما کلی ایمیل توش هست که ما به اونها نیاز داریم. (حالا به چه دلیل بماند! نیاز داریم دیگه آقا جان! نیاز هم که مادر اختراع است!) البته ما اختراع نمیکنیم. ما کشف میکنیم!! ما یعنی من!

perl -wne’while(/[\w\.]+@[\w\.]+/g){print “$&\n”}’ ‘/textfile.txt’ > /email-list.txt

دستور بالا یک فایل به شما میده که در هر خط یک ایمیل وجود داره. حالا میخوایم بعد از هرایمیل، یه کاما بذاره که بشه اونارو توی compose گذاشت و ایمیل زد بهشون. با این دستور:

awk -F”,” ‘{ if( NR == 3 ) { val=$2 }  if( NR <= 3 ) { print } else {print val”,”$0} }’ /email-list.txt > /new-email-list.txt

والله بنده اصلا نمیدونم این دستورات چی هستن! من فقط search کردم پیداشون کردم و استفاده کردم دیدم کار میکنه. پس اینجا نوشتم تا شما هم اگه نیاز داشتین ببینین. فلسفه ی این دستور ها باشد برای کسانی مثل جادی که اینکاره هستن! ما سر در نمی آوریم! ما یعنی من!
دسته:

ترفند

کلیدواژه:

ترمینال

نظرات  (۱)

  • فاروق کریمی زاده
  • جادوی عبارات منظم!(regex or regular expressions)