لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

یافتن یک عبارت

تا حالا خواستین یه کلمه یا یه جمله رو بدونید تو کدوم فایل شما است بعد یکی یکی فایل ها رو باز کنید و بگردید دنبالش؟! خیلی زمان میگیره. مگه نه؟ خب با این دستور، هر عبارتی رو که بخواید توی هر فایلی براتون جست و جو میکنه. اگه در مسیری باشید که این دستور رو اجرا میکنید میره همون جا رو میگرده.

find -type f -exec grep -H ‘YOUR STATEMENT’ {} \;

اما اگه بخواید در کل کامپیوتر بگرده، اینجوری میشه:

find / -type f -exec grep -H ‘YOUR STATEMENT’ {} \;

میتونید آخرش هم بنویسید > /home/resault.txt که نتایج رو براتون تو یه فایل ذخیره کنه.
دسته:

ترفند

کلیدواژه:

ترمینال