لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

۵ مطلب با موضوع «معرفی توزیع های لینوکس» ثبت شده است

معرفی توزیع:اوپن سوزه

معرفی توزیع:فدورا لینوکس

معرفی توزیع:آرچ لینوکستوزیع دبیان

توزیع اوبونتو