لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

پارسیکس ۴ به زوردی

به زودی اولین نسخه های آزمایشی پارسیکس ۴ با تغییراتی جدید به میون توزیع های لینوکسی خواهد اومد. گنوم ۳.۲ احتمالا، دسکتاپ توزیع محبوب من خواهد بود. باید تستش کنیم! این مطلب رو مینویسم تا شما رو با این توزیع خوب و معرکه ی ایرانی آشنا تر کنم.www.parsix.comforums.parsix.org
دسته:

سایر

کلیدواژه:

پارسیکس