لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

نصب فونت

از اولین کارهایی که در یک توزیع لینوکس و حتی مرحوم ویندوز انجام میدیم نصب فونت های فارسیه. که بیشتر بتونیم وب رو بهتر ببینیم. با اینکه نرم افزار هایی برای نصب فونت اومدن، من هنوز از روش قدیمی استفاده میکنم. برای نصب فونت در ترمینال این کار ها رو انجام بدید: فرض میکنیم فونت های شما در مسیر /home/amin/persian-fonts قرار دارندsudo mkdir /usr/share/fonts/persian-fontscp /home/amin/persian-fonts/*.ttf /usr/share/fonts/persian-fontsحالا باید به اصطلاح کش فونت ها رو update کنید. با این دستور:fc-cache -f -vخیلی راحت بدون نیاز به restart کردن، فونت های جدید شما به سیستم شناسونده شدند.
دسته:

تنظیمات سیستم

کلیدواژه:

فونت