لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

آفرین پسر خوب

ببین، هر شب ساعت ۱۲ ، برو خونه ی من، هرچی فایل که اول اسمش core بود پیدا کن، بعد همه رو پاک کن بریز دور. آفرین پسر خوب. حالا یه بار بهم بگو چی بهت گفتم؟۰ ۰ * * * for k in $(ls /home/amin/core.*); do rm $k; doneاحسنت. معلومه که خوب فهمیدی…اصولا لینوکس همیشه با شعور بوده. خدا حفظش کنه.
دسته:

ترفند

کلیدواژه:

ترمینال