لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

vlc و پخش فایل ویدئویی dat در vcd

وقتی یک vcd میذارید توی درایو، به سبک قدیم نرید روی فایل dat کلیک نکنید تا بیاد! چون نمیاد! توی vlc باید open disc رو بزنید و بعد cd رو انتخاب کنید تا بیارتش.