لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی
با اینکه با کلیک وسط ماوس میشه لینک ها رو در new tab باز کرد، در کرومیوم برای باز کردن bookmarkها در یک new tab میشه از این روش هم استفاده کرد، لینک مورد نظر رو در قسمت مورد نظر قرار بدید:
javascript:window.open("bookmark url here")
در فایرفاکس کار نمیکنه.
دسته:

ترفند

کلیدواژه:

کرومیوم