لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

امضا رو توقیف کردیم برادر

برای آپدیت آرچ، این پیام خطا رو دریافت میکردم که بسته ی فلان، سیگنچر اشتباه داره. پاکش کنیم؟ بعد من میزدم نه، پروسه ی آپدیت متوقف میشد، میزدم آره، باز قطع میشد. گفتیم بریم خودمون به زور این بسته رو نصب کنیم!error: libpng12: key "Daniel Wallace " is disabled:: File /var/cache/pacman/pkg/libpng12-1.2.50-3-i686.pkg.tar.xz is corrupted (invalid or corrupted package (PGP signature)).پس باید یه کاری کنیم که این سیگنچر فعال بشه. اول لیست سیگنچر ها رو با این دستور بروز میکنیم و میبینیم:sudo pacman-key --refresh-keysو بعد Daniel Wallace رو پیدا میکنیم که یه عددی داره. و اون عدد رو میذاریم توی این دستور:sudo gpg --homedir /etc/pacman.d/gnupg --edit-key 4F010D48  enable quitو بعد کاری رو که میخواستیم انجام میدیم.راستش من نمیدونم این ارور چیه و چرا بوجود اومد. صرفا داشت روی اعصابم راه میرفت. و برای یاداوری این مطلب رو نوشتم.
دسته:

تنظیمات سیستم

کلیدواژه:

archlinux

نظرات  (۱)

key ها هم نیاز به آپدیت شدن دارن؟ (تاریخ انقضا دارن؟)
پاسخ:
راستش نمیدونم. فکر کنم همین طور باشه.