لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

پخش فایل های midi در لینوکس

برای پخش فایل های mid یا midi در لینوکس، احتیاج به timidity داریم. و همچنین به freepats. بنابراین بوسیله ی پکیج منیجر این دو بسته رو نصب کنید. من در پارسیکس ۳.۷ بوسیله totem و exail فایل های midi رو از این طریق اجرا کردم.
دسته:

نرم افزار

کلیدواژه:

midi

totem