لینوکس و من

لینوکس و من

لینوکس و من

حاصل تجربیات ما از سر و کله زدن ها با لینوکس

بایگانی

کانکت شدن اتوماتیک، بعد از دیسکانکتی

خیلی وقت بود که دنبال این میگشتم که توی لینوکس بشه وقتی disconnect میشی، خودش connect بشه. تا این که اسکریپت جالبی را یافتم.درمورد دستور sudo هم دقت کنید. اگه شما نیازی بهش ندارین از توی متن برش دارین. بعد میتونین اینو توی startup بذارین، یا هرکاری میخواین باهاش بکنین!آو، راستی، شاید کسی ندونه چه طور میشه چند تا کانکشن مختلف با اسمای مختلف ساخت. چون دستور sudo pppoeconf یه کانکشن میسازه به نام dsl-provider که با pon dsl-provider وصل میشیم.واسه این کار، با کاربر root به این محل عزیمت بفرمایید:/usr/etc/peersخب، حالا اون فایل dsl-provider رو تغییر نام بدین. مثلا night . از این به بعد با دستور pon night وصل میشین. حالا میتونین یه کانکشن دیگه هم بسازین و اسمشو تغییر بدین.درمورد اینترنت  dialup نمیدونم دستور ها چیه. کسی میدونه لطفا بگه.برای دیدن اسکریپت به ادامه مطلب برید: #!/bin/bash# This program is free software; you can redistribute it and/or modify# it under the terms of the GNU General Public License as published by# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or# (at your option) any later version.## This program is distributed in the hope that it will be useful,# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the# GNU General Public License for more details.## You should have received a copy of the GNU General Public License# along with this program; if not, write to the Free Software# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,# MA 02110-1301, USA.PON_WAIT=10PING_WAIT=10CHECK_WAIT=10LOOP_WAIT=60PING_CHECKS=10SECOND_CONNECTION_START=3SECOND_CONNECTION_END=7FIRST_DSL_PROVIDER=”dsl-provider”SECOND_DSL_PROVIDER=”fdsl-provider”Poff() {Prompt “Terminating all running ppp clients…”PidResult=$(pidof pppd)until [ -z "$PidResult" ]; dopoff -aPidResult=$(pidof pppd)# echo $PidResultsleep 1doneecho “done.”}Wait() {if [ -z $1 ]; then:else# echo -n “wait for “$1″ seconds…”i=0while [ $i -lt $1 ]; dosleep 1# echo -n $ilet “i++”done# echo $ifi}Prompt () {TimeStamp=$(date)echo “["$TimeStamp"] : “$1}DailyStartups () {skype &}AzureusWatch () {while [ 1 ]doazureus >> ~/azureus.logPrompt “Azureus died. Running again…”done}NightmareStartups () {#Your-Freedom# java -jar ‘/home/ario/Temp/freedom-20100204-01/freedom.jar’ >> ~/freedom.log AzureusPrompt “Starting Azureus Download manager…”AzureusWatch &Prompt “Done.”#Aria2 scriptPrompt “Starting Aria2 script…”/home/mahedieh/aria2 >> aria2.log &Prompt “Done.”}Connect () {PoffPrompt “Running pon “$Dsl”…”pon $DslPrompt “done.”}Main () {echoecho “=============================================================”echoecho “PPPoE Automation for Ubuntu. By Ario Shahbani.”echo “This script is brought to you under the terms of GNU Licence.”echo “And its with no waranty.”echo “Hope this helps!”echo “nullevent@yahoo.com”echo -n “Starting up at: ”dateechoechoechoPoffPingResult=1LastDslNumber=0while [ 1 ]doHour=$(date +%H)if [ $Hour -lt $SECOND_CONNECTION_START ] || ! [ $Hour -lt $SECOND_CONNECTION_END ]; thenDsl=$FIRST_DSL_PROVIDERDslNumber=1elseDsl=$SECOND_DSL_PROVIDERDslNumber=2fiif ! [ $DslNumber -eq $LastDslNumber ]; thenConnectif [ $DslNumber -eq 1 ]; thenDailyStartups &elseNightmareStartups &fifi# Prompt “Pinging http://www.google.com...”for ((g=0; g /dev/nullPingResult=$?if [ $PingResult -eq 0 ]; then# Prompt “Every thing seems Ok:) but i will check connection soon again.”Wait $CHECK_WAITbreakelsePrompt “Oh Ping Failed!…”Wait $CHECK_WAITfidoneif [ $PingResult -eq 0 ]; then #if connection is normalWait $LOOP_WAITelse #if connection is downPrompt “Ping really failed:( So reconnecting…”ConnectWait $PON_WAITfiLastDslNumber=$DslNumberdoneexit 1}Main >> ~/autoppp.log
دسته:

ترفند

کلیدواژه:

اینترنت